Sklepu internetowego www.rosafilo.com

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz warunki zachowania poufności użytkowników/klientów sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.rosafilo.com zgodnie z obowiązującymi przepisami znajdującymi się m.in. w  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Administratorem danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie jest:

Archivento Sp 1. z o.o.

ul. Orzechowa 17
75-637 Koszalin
NIP: 6692556336  

1. Sposób zbierania danych osobowych  
Dane osobowe zbierane w sklepie www.rosafilo.com są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez: •
wypełnienie za pomocą Internetu udostępnionych,
podczas korespondencji przy użyciu poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej,
pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora sklepu w  czasie wizyty użytkownika w sklepie internetowym.

Podanie danych osobowych przez użytkowników sklepu jest dobrowolne. Jednak udostępnienie ich stanowi warunek konieczny w celu realizacji transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego www.rosafilo.com  


2. W sklepie pobierane są następujące dane osobowe:       

•    Imię i nazwisko -  podczas składania Zamówienia należy podać imię i nazwisko, na które zostanie przesłane złożone Zamówienie, podanie danych osobowych  usprawnia kontakt,
•    Adres zamieszkania - jest konieczny do wysyłki zamówionego Produktu na właściwy adres,
•    Numer telefonu – w wybranych przypadkach przesyłane jest powiadomienie SMS  o wysłaniu Produktu; czasami podejmowany jest kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń,
•    Adres email - poprzez email wysyłane jest potwierdzenie Zamówienia oraz przesyłane są komunikaty i informacje handlowe – opcja dostępna dla abonentów Newslettera - dotyczące ofert promocyjnych oraz nowości, które pojawią się na stronie sklepu www.rosafilo.com, pod warunkiem wyrażenia zgody na jego  otrzymywanie ,
•    Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą tez być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie); dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

3. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących Przypadkach:

•    Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Wymienione informacje są przechowywane w bazie w celu ułatwienia realizacji zakupów w przyszłości za pomocą Sklepu internetowego www.rosafilo.com
•    Przystąpienie do Newslettera  powoduje przesyłanie informacji  na temat aktualności dotyczących sklepów oraz bieżących ofertach handlowych. Założenie abonentu jest dobrowolne i w każdej chwili można z niego zrezygnować.

4. Udostępnianie danych osobowych  

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać otrzymane od Państwa dane partnerom, m.in. tym, za pomocą których Sklep realizuje zobowiązania. Należą do nich np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Administrator sklepu www.rosafilo.com  pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.    

5. Zmiana danych  

Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do administratora sklepu www.rosafilo.com  e-mailem na adres: sklep@rosafilo.pl  Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać administratorowi sklepu www.rosafilo.pl e-mailem, lub telefonicznie. Rezygnacja będzie uwzględniona przez administratora sklepu www.rosafilo.pl w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania. Ponadto użytkownik może także zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym klikając w odnośnik umieszczony w dolnej części każdej wiadomości e-mail.  

6. Pliki cookies  

Administrator sklepu www.rosafilo.com wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Sklepie, monitorowania ruchu użytkowników w Sklepie, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie sklepu www.rosafilo.com.     

7. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator sklepu www.rosafilo.com nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.


8. Zabezpieczenie danych  

Administrator sklepu www.rosafilo.com dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administraor sklepu www.rosafilo.com  zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń.  Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.  Administrator sklepu zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

9. Odpowiedzialność  

Administrator sklepu www.rosafilo.com zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres gromadzonych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora sklepu www.rosafilo.com o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.     

10. Zmiany w polityce prywatności

Administrator sklepu www.rosafilo.com zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.rosafilo.com.   

Informacje dodatkowe

Nie przesłanie przez Klienta Sklepu informacji dotyczących danych osobowych, numeru telefonu, adres e-mail oraz adresu wysyłki powoduje  brak możliwości realizacji Zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie prawidłowych danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Klienta Sklepu. Przetwarzane dane osobowe nie zostaną przekazane organizacjom międzynarodowym oraz podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarcego.
Klient sklepu internetowego należącego do marki Rosafilo ma prawo do:
- Dostępu do powierzonych danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia, zmiany zakresu przetwarzania,
- Przenoszenia danych,
- Przesłania sprzeciwu dotyczącego przetwarzania przekazanych danych osobowych w przyszłości,
- Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep.

W przypadku pytań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Sklep marki Rosafilo należy skontaktować się z - Inspektorem Ochrony Danych przez Administratora. Czas przechowywania danych osobowych przekazanych przez Klientów Sklepy jest zgodny z wymaganiami wskazanymi w obowiązujących przepisach prawa.


  1. Zmiany w polityce prywatności

Administrator sklepu www.rosafilo.com zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.rosafilo.com.

Informacje dodatkowe

Nie przesłanie przez Klienta Sklepu informacji dotyczących danych osobowych, numeru telefonu, adres e-mail oraz adresu wysyłki powoduje brak możliwości realizacji Zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie prawidłowych danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Klienta Sklepu. Przetwarzane dane osobowe nie zostaną przekazane organizacjom międzynarodowym oraz podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarcego.

Klient sklepu internetowego należącego do marki Rosafilo ma prawo do:

  • Dostępu do powierzonych danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia, zmiany zakresu przetwarzania,

  • Przenoszenia danych,

  • Przesłania sprzeciwu dotyczącego przetwarzania przekazanych danych osobowych w przyszłości,

  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep.

W przypadku pytań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Sklep marki Rosafilo należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez Administratora. Czas przechowywania danych osobowych przekazanych przez Klientów Sklepy jest zgodny z wymaganiami wskazanymi w obowiązujących przepisach prawa.